Daru Szolgáltatások

Daruk, emelő berendezések telepítése, áttelepítése

Emelőgépek időszakos vizsgálatai

 • Biztonságtechnika felülvizsgálat

 • Fővizsgálat

 • Szerkezeti vizsgálat

Üzembehelyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat

Daruk karbantartása

Időszakos vizsgálatok

Az emelőgépet munkavédelmi üzembe helyezése után, meghatározott időközönként, szerkezeti vizsgálatnak,fővizsgálatnak és időszakos biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat tartalmazza a fővizsgálatot. Az emelőgépeket műszakonként, munkakezdés előtt is vizsgálni kell. A műszakonkénti vizsgálat tartalmának meghatározásakor a gyártó előírásait is figyelembe kell venni. Ha egy műszakon belül többen is kezelhetik az emelőgépet, közülük az elsőként használónak kell ezt a vizsgálatot elvégeznie. Minden további használó e bejegyzést köteles ellenőrizni.

Az időszakos vizsgálatok célja, annak ellenőrzése, hogy az emelőgép rendeltetésszerűen és biztonságosan üzemeltethető-e, valamint megfelel-e a használati utasításnak és a vonatkozó előírásoknak. Ellenőrizni kell az emelőgép kísérődokumentációjának meglétét, valamint azt, hogy ezek megfelelnek-e a tényleges állapotnak. Ellenőrizni kell az emelőgépre előírt vizsgálatokhoz szükséges eszközök meglétét és működőképességét

Emelőgépek időszakos vizsgálata esetén az alábbi szakértői szolgáltatásokat nyújtjuk országosan:

 • Üzemi csoportszám szerinti besorolás megállapítása,
 • Üzemeltetési dokumentációk naprakész vezetése, emeléstechnikai szaktanácsadás
 • Hiányzó gépkönyvek, emelőgépes dokumentációk pótlásában való közreműködés
 • Vizsgálati terv készítése, helyszíni vizsgálatok elvégzése
 • Teherfelvevőeszközök időszakos vizsgálata, bevizsgálás közvetlenül a helyszínen nagyobb mennyiség esetén (mobil vizsgáló próbapaddal), (Hamarosan)
 • Egyedi és szerződéses szakértői szolgáltatások
 • Emelőeszközök nyilvántartása, emelőeszköz, emelőgép vizsgálat aktualitásának figyelése
 • Emelőgép ügyintéző szolgáltatás végzése
 • Minden vizsgálatról hiteles vizsgálati jegyzőkönyv készül
 • Szakmai tanácsadás a helyszínen a felhasználóknak

Biztonságtechnikai felülvizsgálat:

5 évenként esedékes az emelőgépek biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése ez kiemelt fontosságú. (Emelőhátfalak, daruk, targoncák, emelőkosarak, csápos autó emelők, csörlők, villamos emelődob)

Szerkezeti vizsgálat:

A szerkezeti vizsgálat során vizsgálni kell, hogy nincs-e az emelőgép szerkezeti elemein veszélyes helyzetet, károsodást előidéző, a teherbíró képességet befolyásoló vagy a működőképességet gátló sérülés, kopás, maradó alakváltozás, vagy egyéb rendellenesség (pl. csavar- vagy egyéb kapcsolatlazulás, látható repedés, törés stb.), valamint a biztonsági berendezései és a fontos szerkezetek rendeltetésszerűen működnek-e. A szerkezeti vizsgálatot megbontás nélküli állapotban és üresjárati működéskor kell elvégezni. Ha a vizsgálat kétséget vet fel, akkor névleges terheléssel is el kell végezni (pl. fék, túlterhelésgátló ellenőrzése, tehertartás stb.)

 

Fővizsgálat:

A fővizsgálat során vizsgálni kell az emelőgép műszaki állapotát, rendeltetésszerű üzemeltetését, fő műszaki jellemzőit (megegyeznek-e az emelőgép dokumentációjában megadottakkal). Fővizsgálatkor ellenőrizni kell a vizsgálati csoportszám megfelelőségét, a korábbi vizsgálatkor feltárt hibák kijavítását és a hiányosságok felszámolását. A fővizsgálat tartalmazza a szerkezeti vizsgálatot.

 

Vizsgálatok dokumentálása:

A műszakonkénti vizsgálat kivételével minden vizsgálatról az 6. fejezet szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A műszakonkénti vizsgálatkor tett megállapításokat az emelőgépnaplóba kell bejegyezni. A vizsgálatok elvégzését az emelőgép üzemviteli dokumentumába kell bejegyezni, hivatkozva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv azonosító jelzésére. A vizsgálatok megállapításait, eredményeit, valamint a javasolt intézkedéseket tartalmazó írásbeli anyagokat és dokumentumokat az emelőgép kísérődokumentációjának mellékleteként meg kell őrizni. A vizsgálati jegyzőkönyvet csatolni kell az emelőgép dokumentációjához. A vizsgálatot végzőnek a vizsgálati jegyzőkönyv azonosító számát, a vizsgálat időpontját, és az emelőgép további biztonságos üzemeltetésére vonatkozó állásfoglalását az emelőgépnaplóban is rögzítenie kell.

Az időszakos vizsgálatok időközei

A szerkezeti és a fővizsgálatot – az emelőgép időszakos vizsgálati csoportszámának függvényében –legalább az alábbi táblázat szerinti időközönként el kell végezni.